Regulamin przyjmowania zwierząt

 1. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do uzyskania zgody na pobyt zwierzęcia w Hotelu przy dokonaniu rezerwacji. Zgodę na pobyt zwierzęcia w hotelu wydaje Dyrekcja Hotelu.
 2. Na terenie hotelu mogą przebywać wyłącznie zwierzęta domowe, psy i koty do 7 kg wagi i 30 cm wysokości. Pobyt zwierząt większych jest możliwy tylko po indywidualnym kontakcie i zgodzie Dyrekcji. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwierząt, których gatunki / rasy są powszechnie uznawane za groźne lub agresywne.
 3. Zakwaterowanie Gości ze zwierzętami jest możliwe jedynie w pokojach do tego wyznaczonych. W przypadku ich braku przyjęcie zwierzęcia nie będzie możliwe.
 4. Koszt pobytu zwierzęcia w hotelu wynosi 100 zł /doba, w sezonie letnim wysokim 150 zł /doba.
 5. Do hotelu przyjmowane są zwierzęta zdrowe, odrobaczone posiadające książeczkę zdrowia z aktualnymi, obowiązkowymi szczepieniami. W przypadku ich braku, dostępny jest kontakt do lekarza weterynarii w Władysławowie lub Pucku. Hotel ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt chorych lub w trakcie rekonwalescencji.
 6. Jeżeli pościel w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto) Właściciel obciążony zostanie dodatkowymi kosztami usług pralniczych. Jeżeli pościel w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie uszkodzona, Właściciel jest zobowiązany do pokrycia kosztów odkupienia całego kompletu wg. ceny z faktury zakupu, okazanej przez Dyrekcję Hotelu.
 7. Wszystkie szkody mienia hotelowego bądź mienia Gości oraz zabrudzenia wymagające dodatkowej pracy personelu, spowodowane przez zwierzę będą wyceniane przez Dyrekcję Hotelu, a ich kosztami zostanie obciążony Właściciel.
 8. Właściciel jest odpowiedzialny za zachowanie w hotelu ciszy przez swoje zwierzę i nie zakłócanie spokoju innym Gościom. W przypadku powtarzających się skarg ze strony Gości bądź personelu hotel zastrzega sobie prawo do prośby o usunięcie zwierzęcia z hotelu.
 9. W miejscach ogólnodostępnych Właściciel ma obowiązek trzymania psa na smyczy i w kagańcu.
 10. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren punktów gastronomicznych oraz rekreacyjnych. Zakaz obejmuje również przebywanie zwierząt na zewnętrznym placu zabaw dla dzieci.
 11. Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie hotelu oraz w jego otoczeniu. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem lub żwirkiem i opróżniać ja do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez personel hotelu.
 12. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju dłużej, niż wynika to z jego indywidualnych potrzeb fizjologicznych. W przypadku, gdy pracownicy hotelu będą mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie hotelu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych gości, Dyrekcja Hotelu będzie starała się skontaktować z Właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, hotel zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do pokoju gościa również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z hotelu. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych pokrywa Właściciel zwierzęcia.

 

Dyrekcja 
HOTELU JASTARNIA i Restauracji ZATOKA SMAKÓW