Regulamin kącika zabaw

 • Kącik Zabaw jest przeznaczony dla Gości HOTELU JASTARNIA i Restauracji ZATOKA SMAKÓW.
 • Zabawki przeznaczone są dla dzieci w wieku od 0 do 12 lat. Dzieci do lat 4 mogą przebywać na terenie Kącika Zabaw wyłącznie pod opieką i w obecności Opiekuna. Dzieci powyżej 4 lat mogą przebywać w Kąciku Zabaw samodzielnie wyłącznie za zgodą i na odpowiedzialność Opiekuna.
 • Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się w hotelu i tym samym kąciku odpowiedzialność ponoszą Opiekunowie. HOTEL JASTARNIA nie ponosi odpowiedzialności za szkody i nieszczęśliwe wypadki mające miejsce na terenie Kącika Zabaw.
 • Zabrania się wynoszenia zabawek z Kącika Zabaw.
 • Z urządzeń znajdujących się na terenie Kącika Zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają Opiekunowie i są oni zobowiązani do naprawy bądź odkupienia uszkodzonych urządzeń lub zabawek.
 • Zabrania się skakania ze zjeżdżalni oraz poruszania po nich w kierunku przeciwnym do kierunku zjazdu.
 • Zabrania się jedzenia, picia, żucia gumy podczas zabawy – grozi to zadławieniem.
 • W trosce o zdrowie naszych najmłodszych Gości zabrania się przebywania w Kąciku Zabaw dzieci bądź dorosłych, będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych.
 • Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany oferty zajęć i godzin otwarcia Kącika Zabaw.
 • Dla zapewnienia dzieciom całkowitego bezpieczeństwa na terenie hotelu zainstalowany jest monitoring.  
 • Należy stosować się do uwag personelu hotelu i restauracji. Wszelkie nieprawidłowości należy zgłaszać obsłudze.

 

Dyrekcja 
HOTELU JASTARNIA i Restauracji ZATOKA SMAKÓW