REZERWUJ ONLINE

                 

Unia Europejska

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe "METALPOL"  realizuje projekt "HOTEL JASTARNIA", który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.1.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa.


Tytuł projektu:
Nowoczesne usługi hotelarsko-gastronomiczne w Jastarni sprzyjające promocji turystycznej całego Regionu.
Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPPM.01.01.02-00-234/09-00
Termin realizacji projektu: 10-06-2009 - 31-12-2013r.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego