REZERWUJ ONLINE

                 

REGULAMIN SALI ZABAW

 1. Sala zabaw jest przeznaczona dla gości HOTELU JASTARNIA i Restauracji ZATOKA SMAKÓW.
 2. Dzieci mogą przebywać w sali zabaw tylko pod opieką dorosłych, za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają ich opiekunowie,
 3. Zabawki znajdujące się w sali zabaw przeznaczone są dla dzieci powyżej 4 roku życia do 10 roku życia. 
 4. Z urządzeń, zabawek znajdujących się na terenie sali zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie i są oni zobowiązani do naprawy bądź odkupienia uszkodzonych urządzeń lub zabawek.
 5. Zabrania się skakania ze zjeżdżalni oraz poruszania po nich w kierunku przeciwnym do kierunku zjazdu.
 6. Zabrania się wynoszenia zabawek z sali zabaw.
 7. Zabrania się jedzenia, picia, żucia gumy podczas zabawy oraz biegania w sali zabaw. 
 8. W trosce o zdrowie naszych najmłodszych gości zabrania się przebywania w sali zabaw dzieci bądź dorosłych, będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych.
 9. Korzystanie z sali odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność użytkowników.
 10. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany oferty zajęć i godzin otwarcia sali zabaw.
 11. Dla zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa na terenie sali zabaw zainstalowany jest monitoring.
 12. Hotel Jastarnia i Restauracja Zatoka Smaków nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne lub powstałe na zdrowiu użytkowników sali zabaw.
 13. Należy stosować się do uwag personelu hotelu i restauracji. Wszelkie nieprawidłowości należy zgłaszać obsłudze.

 

Dyrekcja 
HOTELU JASTARNIA i Restauracji ZATOKA SMAKÓW