SZLAKIEM HISTORII MILITARNEJ - JASTARNIA

SZLAKIEM HISTORII MILITARNEJ - JASTARNIA

Skansen Fortyfikacji w Jastarni położony jest około 3 km na zachód od centrum miasta (kierunek Kuźnica). Obejmuje obszar około 400 x 400 m, to znaczy około 400 „metrów bieżących” półwyspu i całą szerokość. Obszar ten wyznacza jednocześnie środek półwyspu, ponieważ znajduje się w połowie długości cypla. 

Znajdujące się tam fortyfikacje zostały zbudowane wiosną i latem w 1939 roku, podczas przygotowań granic II Rzeczypospolitej do obrony przed atakiem hitlerowskich Niemiec. Ośrodek Oporu JASTARNIA stanowił silnie ufortyfikowaną pozycję obroną zabezpieczającą Rejon Umocniony HEL przed atakiem od strony lądu.

Skansen obejmuje:

 • cztery ciężkie schrony bojowe noszące nazwy SOKÓŁ, SABAŁA, SĘP, SARAGOSSA
 • schron lekki fortyfikacji polowych
 • fundamenty nieukończonych schronów
 • zasieki przeciwpiechotne
 • przeszkody przeciwpancerne
 • dwie ścieżki dydaktyczno-historyczne dla turystów.


Schron SABAŁA jest udostępniony dla zwiedzających. 
Wewnątrz znajdują się ekspozycje wyposażenia fortyfikacji min:

 • maszynownia i akumulatornia
 • ubikacja
 • izba załogi
 • izba łączności
 • izba dowódcy.